Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Collections

/

Animalium Nordlandensis: En Nalta Eljest Encyklopedi

Denna serie innehåller tavlor med dubbelsidigt tryck, där jag avbildat omtyckta fåglar tillsammans med sina norrländska dialektalnamn på framsidan och skrivit en text om fågeln och namnets etymologi på baksidan. 

Att bestämma sig för ett specifikt dialektalnamn bland alla lokala varianter i Norr- och Västerbotten är ett grannlaga arbete. Därför har jag hjälp av Ulf Lundström, dialektalantikvarie vid Västerbottens länsdelsmuseum i Skellefteå, som forskar på norrländska dialekter och hjälper mig välja vilken variant som kan anses vara den mest förhärskande.