Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Mirgöreln Mirgöreln Mirgöreln

Mirgöreln

Mirgöreln

368:-

490:-

description

Storspoven är Västerbottens landskapsdjur och som en av våra mest omtyckta fåglar lyder den under en rad lokala dialektalnamn. I Hälsingland kallas den Nolavärspligg och i resten av landet varierar det mellan allt från Långnäbba, Spoling och Spyel till Tullare och Kovipa. Min pappa, som kommer från Malå, kallar den kärvänligt för Drillhytarn. Kärt barn har, som sagt, många namn. 

Men i Västerbotten är det traditionellt sett bara ett som gäller, och det är Mirgöreln. 'Mir' syftar till våra utdikade myråkrar och 'görel' betyder spjut, vilket naturligtvis syftar till fågelns karaktäristiska näbb. 'Myråkersspjutet', om en så vill.

-------------
Alla tavlor i den här serien har ett dubbelsidigt tryck, där information om varje fågel finns på tavlornas baksida. De är dessutom tryckta på återvunnet papper med hög arkivbeständighet, vilket både är bra för miljön och passar sig för tavellister eller annan ramlös hängning.


Tryckinformation
30 x 40 cm
Art Print
Dubbelsidigt tryck
Multidesign Paper
300 g

Oramad

För mer information om storlekar och material, maila j.hultdin@gmail.com.
---------------------------------------------------------------

Jag planterar 5 träd för varje såld tavla

Sedan april 2023 samarbetar jag med Sprout och Eden Reforestation Project för att plantera träd i behovsområden. Det handlar framförallt om mangroveträd i våtmarks- och kustområden. Mangroveplantering skyddar mot översvämningar, erbjuder lekplatser för fisk och marint liv samtidigt som det lagrar stora mängder koldioxid. Faktum är att mangroveträden står för nästan 20% av världens koldioxidupptagning trots att de bara utgör ca 5% av världens trädpopulation!

De senaste åren har dock mangroveskogarna minskat med nästan 40%, men tillsammans kan vi hjälpas åt! För varje tavla du köper planterar jag 5 nya träd, och självklart dras kostnaden av det från min vinst. Det är jag som bekostar plantering men det är du som möjliggör den!

Customer Reviews

Based on 9 reviews Write a review