Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Alltid fri frakt - alltid spårbart!

Det ska kännas tryggt att handla på internet. Därför skickar jag alltid mina tavlor i spårbara paket. Och den tryggheten ska du som kund såklart inte behöva betala extra för. Därför bjuder jag alltid på frakten.

Jag planterar 5 träd för varje såld tavla

Sedan april 2023 samarbetar jag med Sprout och Eden Reforestation Project för att plantera träd i behovsområden. Det handlar framförallt om mangroveträd i våtmarks- och kustområden. Mangroveplantering skyddar mot översvämningar, erbjuder lekplatser för fisk och marint liv samtidigt som det lagrar stora mängder koldioxid. Faktum är att mangroveträden står för nästan 20% av världens koldioxidupptagning trots att de bara utgör ca 5% av världens trädpopulation!

De senaste åren har dock mangroveskogarna minskat med nästan 40%, men tillsammans kan vi hjälpas åt! För varje tavla du köper planterar jag 5 nya träd, och självklart dras kostnaden av det från min vinst. Det är jag som bekostar plantering men det är du som möjliggör den!

_ . _

Följ mig på instagram

Joel Hultdin


Stöcke 111c
Umeå, Västerbotten
Sweden

Directions