Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Rödhake - limited edition print

Rödhake - limited edition print

Rödhake - limited edition print

$51.00

$68.00

description

Rödhake i akvarell
50 exemplar. Numrerade och handsignerade.

30 x 40 cm
Art Print
Multidesign Paper
300 g
Oramad
---------------------------------------------------------------

Jag planterar 5 träd för varje såld tavla

Sedan april 2023 samarbetar jag med Sprout och Eden Reforestation Project för att plantera träd i behovsområden. Det handlar framförallt om mangroveträd i våtmarks- och kustområden. Mangroveplantering skyddar mot översvämningar, erbjuder lekplatser för fisk och marint liv samtidigt som det lagrar stora mängder koldioxid. Faktum är att mangroveträden står för nästan 20% av världens koldioxidupptagning trots att de bara utgör ca 5% av världens trädpopulation!

De senaste åren har dock mangroveskogarna minskat med nästan 40%, men tillsammans kan vi hjälpas åt! För varje tavla du köper planterar jag 5 nya träd, och självklart dras kostnaden av det från min vinst. Det är jag som bekostar plantering men det är du som möjliggör den!