Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Sjiir Sjiir Sjiir

Sjiir

Sjiir

$36.00

$48.00

description

Få fåglar är så mytomspunna som skatan. I nordisk mytologi var skatan både gudarnas budbärare och dödsgudinnan Hels fågel. Den associerades med olycka och sorg, med sjukdom och med nöd. Under medeltiden räknades den – liksom kråkor, korpar och svarta katter – som häxdjur. Tidvis har den också ansetts röva människor på deras själar.

Sitt namn har den fått från fornsvenskan där skata betyder ”något som sticker ut”, mest troligt syftandes till dess långa stjärtfjädrar. Men redan under antiken användes samma namn på skata och nötskrika, då Aristoteles kallade båda för κίσσα. Namnet skiljer sig visserligen från då till nu, men tendensen finns kvar. På flera håll i Norrland går nämligen skatan och nötskrikan under liknande dialektalnamn. Vanligast är sjiir för skata och skogssjiir för nötskrika, men olika varianter förekommer, såsom skír, skira, stjoro, stjouro, skjura, och skjöra.

Skator är monogama fåglar som lever hela livet med sin partner. De anses vara utomordentligt intelligenta och vissa forskare menar att skator – tillsammans med resten av kråkfågelsläktet – är de intelligentaste djuren på jorden (bortsett från människan). Det baseras på skatornas problemlösningsförmåga, det faktum att dom kan tillverka och använda verktyg, planera och överväga framtida händelser, och känna av och registrera andra individers sinnesstämningar. Dessutom förstår skator orsakssamband, kan räkna åtminstone upp till fem och komma ihåg både mänskliga ansikten och skilja på individuella skator i flockar upp till några hundra individer.

-------------
Alla tavlor i den här serien har ett dubbelsidigt tryck, där information om varje fågel finns på tavlornas baksida. De är dessutom tryckta på återvunnet papper med hög arkivbeständighet, vilket både är bra för miljön och passar sig för tavellister eller annan ramlös hängning.


Tryckinformation
30 x 40 cm 
Art print
Dubbelsidigt tryck
Multidesign Paper
300 g
Oramad

För mer information om storlekar och material, maila j.hultdin@gmail.com.

---------------------------------------------------------------

Jag planterar 5 träd för varje såld tavla

Sedan april 2023 samarbetar jag med Sprout och Eden Reforestation Project för att plantera träd i behovsområden. Det handlar framförallt om mangroveträd i våtmarks- och kustområden. Mangroveplantering skyddar mot översvämningar, erbjuder lekplatser för fisk och marint liv samtidigt som det lagrar stora mängder koldioxid. Faktum är att mangroveträden står för nästan 20% av världens koldioxidupptagning trots att de bara utgör ca 5% av världens trädpopulation!

De senaste åren har dock mangroveskogarna minskat med nästan 40%, men tillsammans kan vi hjälpas åt! För varje tavla du köper planterar jag 5 nya träd, och självklart dras kostnaden av det från min vinst. Det är jag som bekostar plantering men det är du som möjliggör den!

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review