Your Cart

★★★ ALLTID GRATIS FRAKT - ALLTID SPÅRBART ★★★

Viip Viip Viip

Viip

Viip

$49.00

description

Sidensvansen häckar i Lapplands tallskogar och ses ofta i stora flockar under höst och tidig vinter, på jakt efter rönnbär eller äpplen. I vissa delar av Norrland kallas Sidensvansen för Toppsparr medan den i mellansverige - i den mån den påträffas där - ibland kallas för Snötupp. Vanligast är dock det betydligt enklare Vipa - eller, som det uttalas - Viip. Men Vipans latinska släktnamn Bombycilla är faktiskt sammansatt av latinets Bombyx (silke) och Cilla (stjärt), vilket är en direktöversättning av svenskans Sidenssvans. Den andra delen - artepitetet Garrulus - betyder 'pratsam' och Vipans karaktäristiska läte har ofta beskrivits som en flock silverklockor som fladdrar runt trädkronorna. 

I gamla texter kallas Vipan för en ”omättlig” fågel och den tyska ornitologen Christian Ludwig Brehm kallade på 1800-talet Vipan för en ”en lat och trög sälle som åstadkommer något stort endast i ätandets konst”. Ändå förbryllade Vipan världens ornitologer under närmare hundra år, då ingen kunde lista ut var den häckade. I Europa påträffades den bara ytterst ibland, då den kom i stora flockar och plundrade kontinentens fruktträd. I Österrike trodde man att den kom från Böhmen, i Böhmen trodde man att den kom från Sachsen och i Sachsen trodde man att den kom från Danmark. Det var först den 11 juni 1856 som mysteriet löstes, när en forskare hittade ett Sidensvansbo i våra nordligaste delar av Lappland.

-------------
Alla tavlor i den här serien har ett dubbelsidigt tryck, där information om varje fågel finns på tavlornas baksida. De är dessutom tryckta på återvunnet papper med hög arkivbeständighet, vilket både är bra för miljön och passar sig för tavellister eller annan ramlös hängning.


Tryckinformation
30 x 40 cm 
Art print
Dubbelsidigt tryck
Multidesign Paper
300 g
Oramad

För mer information om storlekar och material, maila j.hultdin@gmail.com.

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review